Web Jet

 • 1 - Медицинска сестра техничар

  Медицинска сестра техничар је најстарији смер у школи. Кроз васпитно – образовни рад развија се у емоционално зрелу и стабилну лучност како би могла разумети и носити се са људском патњом, хитним случајевима, здравственим проблемима и етичким дилемама. Сестра мора бити изузетно стручна, брижна, стрпљива и осетљива за људске проблеме, спремна да прихвати одговорност, радити самостално и у тиму, савесно и критички спроводити оно што је прописано, те препознати када се мора посаветовати са другима.

 • 2 - Акушер (бабица)

  Акушер- бабица учествује у збрињавању жена пре, током и после порођаја, негује новорођенчад те пружају подршку и дају обавештења за која су овлашћени. Неке акушер бабице раде на гинеколошким одељењима где леже жене са болестима репродуктивног система. Посебно је важно да мирно и сабрано комуницирају сa пацијентима и њиховом породицом у околностима које су обележене високим степеном напетости, ишчекивањем, нервозом и уз све то преоптерећењем послом.

 • 3 - Медицинска сестра васпитач

  Медицинска сестра васпитач ради у вртићима са здравом децом узраста од једне до три године, на пословима неге и васпитања деце. Учествује активно у формирању детета, његових хигијенских, културних и радних навика. Током школовања стиче знања из предшколске, дечје и опште психологије, дечије књижевности и музичке уметности деце раног узраста. Поред наставе која се одвија у школском простору ученици практични део наставе изводе у вртићима предшколске установе "Радост".

 • 4 - Лабораторијски техничар

  Рад лабораторијског техничара се своди на рад у лабораторији. Стални контакт са биолошким материјалом захтева спретност, знање и пре свега прецизност. У оквиру школовања ученици овог смера стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад у хематолошким, биохемијским и микробиолошким лабораторијама, као и у лабораторијама за трансфузију крви. Уз све то обучавају се за руковање савременим дијагностичким и аналитичким апаратима и уређајима.

 • 5 - Фармацеутски техничар

  За фармацеута је битно да је заинтересован за природне науке. Посебно за биологију и хемију. Једно је од најпопуларнијих и најтраженијих занимања. Посао фармацеута захтева прецизност и одговорност, јер се ради о материјама и супстанцама које могу угрозити здравље потрошача. Веома битна је и уредност у раду. За рад у апотеци неопходна је развијена комуникациона способност али и због изложености потрошачима, и емоционална стабилност.

"Свечано се обавезујем пред Богом и у присуству овог скупа, да ћу провести цео свој живот у моралној чистоти и да ћу се одано бавити својом професијом."

прочитај више...

О нама

Жеља свих запослених у школи је да ученицима пружи шансу да мењају
своју будућност и учине је извеснијом и светлијом. Знање и искуство које буду стекли у Медицинској школи у Чачку помоћи ће им да постану део породице здравствених радника 21. века.

Дан борбе против СИДЕ

Ове године чачански Завод за јавно здравље организује бесплатно тестирање на ХИВ, поводом 1. децембра..

Наши пројекти

Наставни планови и програми у .doc формату

Фармацеутски техничар

наставни план ФАРМ
општеобразовни ФАРМ
изборни предмети ФАРМ

Лабораторијски техничар

наставни план ЛТ
општеобразовни ЛТ
изборни предмети ЛТ

Медицинска сестра техничар

наставни план МС
општеобразовни МС
изборни предмети МС

Пример образаца за писање школске документације наћићете на линку

Смањење административног посла наставника

Смањење обимне документације и административног посла наставника је обиман и дуготрајан процес који захтева и промену закона и подзаконских аката. Као први корак у том правцу Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је стручно упутство које треба разумети као почетак рада на систематској промени школске администрације и односа према њој.

Више о овоме прочитајте

Распоред припремне наставе и поправних испита у августу 2014. год.

Ученици Медицинске школе који полажу поправни испит о терминима припремне наставе и датуму поправних испита могу се информисати на фејсбук страни

Информатика, математика, физика у Медицинској школи

Новине у наставном плану и програму од шк. 2014/2015.на смеровима медицинска сестра - техничар, лабораторијски техничар, фармацеутски техничар

Наставни план и програм стручних предмета за образовне профиле медицинска сестра техничар, лабораторијски техничар, фармацеутски техничар можете преузети

Стручни предмети - Медицинска сестра - техничар, лабораторијски и фармацеутски техничар

Наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил Лабораторијски техничар

Општеобразовни предмети - Лабораторијски техничар

Наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил Медицинска сестра - техничар

Општеобразовни предмети - Медицинска сестра - техничар

Наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил Фармацетски техничар

Општеобразовни предмети - Фармацеутски техничар

Обавештење за професоре

Kако би заједнички лакше креирали документ на основу прописаних стандарда квалитета рада васпитно - образовних установа, на овом линку можете преузети

Орјентациону структуру годишњег плана рада за средње школе

О Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. год.

прочитајте

Календар образовно - васпитног рада за школску 2014/2015. год

погледајте

Основно, средње образовање и васпитање, специјалистичко и мајсторско образовање и други облици стручног образовања остварују се на основу школског програма сагласно члану 76. Закона о основама система образовања и васпитања. Предлажем да погледате, иако је у секцији основно образовање и васпитање,

Стручно упутство о изради, структури и садржају школског програма

Подсећања ради посетите страницу о предлогу евиденционих листова - стручног усавршавања

Стручно усавршавање - Зелена учионица

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позивамо вас да поднесете понуду у поступку јавне набавке мале вредности за доделу уговора за набавку активне електричне енергије, а за потребе наручиоца, Медицинска школа у Чачку – улица Е.Никифора Максимовића бр.8 32000 Чачак.

Позив

Конкурсна документација

План набавки за 2014. годинујавних набавки и набавки без примене ЗЈН

"Поред свих табела, рачунања и бројева, управљање финансијама начин је којим ће се омогућити да се новац користи правилно, показујући оснивачима да се придржавате закона, али и заједници у којој се школа налази да се водите циљевима којима желите да постигнете кавалитетно образовање за сваког ученика.", из приручника "Финансијски водич за директоре основних и средњих школа"

документ у .xls формату

Били смо...петак, 29.11.2013. год.

Ученици Медицинске школе са својим професорима посетили су прошлог петка први Фестивал науке у Чачку под називом Како и зашто?, и Путујући сајам рачунара и нових технологија.

више у галерији...

Фотографије су преузете са фејсбук профила Културног центра ЛИФТ, сва права задржава аутор који је потписан на њима.

Остварена сарадња међу школамаодличан пример добре праксе...

Сарадња две чачанске школе, Медицинске и Техничке, догодила се у петак 29.11.2013. у просторијама Техничке школе, предавањем на тему Сида и наркоманија.

Организатор предавања био је професор Владимир Аџић из Техничке школе, док је предавање на тему СИДА одржала др Душица Миловановић, а флајере је уредила Наташа Пантовић, обе професори Медицинске школе. Предавачи на овом скупу били су и инспектори чачанске полиције за сузбијање малолетничке наркоманије

Скупу су присуствовали ученици са својим разредним старешинама, који су предавачима упућивали занимљива питања. На крају предавања наступила је музичка група Техничке школе и тиме показала младима како треба испунити своје слободно време, шта су праве вредности и какве облике дружења млади могу да оставаре, кроз музику, предавање на актуелне теме, књижевно вече...

Педијатријска секција је бројним активностима обележила међународни дан борбе против дијабетеса14. новембар 2013.

Иницијативу за обележавање међународног дана борбе против дијабетеса дао је Завод за јавно здравље Чачак. Придружили су им се ученици Медицинске школе, чланови Педијатријске секције, заједно са својим професорима Зорицом Гајић, Јасмином Јовановић и Оливером Ерић.

Процењује се да у овом тренутку, у Србији, живи око 670.000 особа са дијабетесом, односно више од 8 одсто становништва. Ученици су бројним активностима дали подршку свим оболелима од ове болести, показујући хуманост на делу.

С обзиром да је плава званична боја Уједињених нација, и Чачак је учествовао у глобалној кампањи тако што је задужбина Јована Обреновића била осветљена плавим рефлекторима, док су ученици носили плаве балоне.

Више у извештају...

Документа школеСтатут, правилници, правила понашања....

На основу члана 57. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 47. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.72/09 , 52/11 и 55/2013), Школски одбор Медицинске школе, у проширеном сазиву, на седници одржаној 12.11.2013. године, једногласно доноси

Статут Медицинске школе...

Правила понашања у школи ...

Правилник о васпитној одговорности ученика...

Правилник о мерама заштите ученика...

Превенција и здрављесекција ученика Медицинске школе

Чланови секције креирали су свој блог. Прочитајте њихов први текст поводом Светског дана чистих руку.

до блога...

Обележен Светски дан правилне исхранејош једна у низу акција Педијатријске секције

16.10.2013. год. у вртићу "Мали капетан" обележен је Светски дан правилне исхране и Светски дан чистих руку.

Предавање је организовано од стране Завода за јавно здравље, деце из вртића, чланова Педијатријске секције друге године акушерског и васпитачког смера.

Са ученицима Медицинске школе, члановима Педијатријске секције била је проф. Оливера Ерић, а у њиховој припреми учествовале су и професорке Јасмина Јовановић и Зорица Гајић.

Све ово дешавало се током Дечје недеље, чији је слоган ове године био "Слушајте мама и тата желим сестру ил` брата". Тим поводом су ученици Медицинске школе направили паное који ће бити изложени у холу Медицинске школе.

фотографије погледајте на страни...

Студијско путовање "Класична и античка Грчка" ученика Медицинске школе у периоду од 15. до 22. септембраутисци, извештај, фотографије...

Студијско- стручно путовање изведено је јако успешно. Постигнут је циљ путовања, посећена су сва значајна историјска места античке Грчке, а такође је омогућено упознавање са савременим развојем eвропске Грчке.

Ученици су у оквиру студијског - стручног путовања упознати и са начином школовања, практичном наставом и начином рада у здравственим установама у Грчкој.

Слободно време било је испуњено културно - забавним програмима, што је допринело укупном позитивном утиску о Грчкој.

Oбагаћени новим сазнањима, лепим познанствима, пријатељствима, забавним тренуцима, ученици су се са екскурзије вратили задовољни и пуни утисака. Добро расположени, безбедно су се вратили и редовним активностима и са нестрпљењем чекају упознавање нових места и нова дружења у оквиру будућих студијских путовања која долазе у наредним годинама школовања.

прочитајте више у извештају...

Обележен Светски дан срцау акцији су учествовали ученици Медицинске школе

Светски дан срца, 29. септембар, обележен је под слоганом "Крените путем здравог срца", наглашавајући значај здравих стилова живота, као и значај превенције фактора ризика за настанак болести срца и крвних судова у свим популационим групама. Завод за јавно здравље Чачак је организовао акцију на Градском тргу уз подршку ученика Медицинске школе, волонтера из Црвеног крста и деце из чачанских вртића.

"Граница оболелих од срчаних болести се из године у годину помера, зашта је можда највише крива гојазност која је присутна међу децом, односно начин живота. Деца пуно времена проводе за компјутером, физички су неактивна, исхрана није адекватна…" подсетила је др Андријана Пузовић, сарадник Министарства здравља за Дом здравља Чачак.

Са ученицима Медицинске школе, члановима Педијатријске секције била је проф. Оливера Ерић.

Нови Закони и правилницијун и јул 2013. године

На самом почетку нове шк. 2013/2014. године, секретар школе Маријана Марић, упознала је председнике Стручних већа са изменама у закону и правилницима, а у вези са:

- Изменама и допунама ЗОСОВ
- Законом о средњем образовању и васпитању
- Правилницима о наставним плановима и програмима

преузмите ппт презентацију...

© Медицинска школа Чачак. Сва права задржана